Tìm hiểu quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính

Syo3UiKgU-bao-cao-tai-chinh

Báo cáo tài chính là nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện. Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với từng đối tượng doanh nghiệp đã được quy định cụ thể. Đối với trường hợp các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính muộn hoặc không nộp báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp trực thuộc nhà nước

–  Thời hạn nộp báo cáo tài chính là sau 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
–  Sau 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.
Đối với các tổng công ty
– Thời hạn gửi báo cáo tài chíSau 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
– Sau 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc
– Thời hạn nộp BCTC quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.
Đối với các DN tư nhân, các công ty hợp danh
– Thời hạn nộp báo cáo tài chính là sau 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

báo cáo tài chính

Đối với các DN khác còn lại

– Thời hạn nộp báo cáo tài chính là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Quy định xử phạt đối với hành vi nộp báo cáo muộn, không nộp báo cáo tài chính

Tại điều 9 Thông tư 166/2013 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về các mức xử phạt cho hình thức nộp báo cáo muộn hoặc không nộp báo cáo tài chính. Tùy theo từng trường hợp vi phạm cụ thể, mà doanh nghiệp có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt hành chính.

Theo đó, hành vi không nộp báo cáo tài chính sẽ phụ thuộc vào thời hạn doanh nghiệp nộp bổ sung báo cáo tài chính. Mức phạt này được áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính nhưng không làm công văn xin gộp báo cáo.

Mức phạt cao nhất sẽ là 5.000.000 đồng cho hành vi không nộp và công thêm mức phạt nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế phải nôp (tiền thuế và tiền chậm nộp thuế hoặc có thể bị ấn định là trốn thuế theo mức phạt tối thiểu là 1 lần trên số thuế phải nộp).

Với mức xử phạt như trên, hi vọng các doanh nghiệp luôn cập nhật lịch nộp báo cáo tài chính mới nhất và tuân thủ theo thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được quy đinh cụ thể để hoàn thành nghĩa vụ được giao, đồng thời, tránh tình trạng bị xử phạt không mong muốn.

https://doisongxh.com/

https://doisongxh.com/giao-duc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *